Mix z archiwalnych materiałów  zebranych podczas realizacji eventów sportowych.