Projekt Logo dla firmy udzielającej pożyczek finansowych.